Logo

Opsigelse

Jeg opsiger hermed nedenstående værelse/lejlighed
 
Påkrævet
Påkrævet

Samtidigt med denne opsigelse varsles der syn af lejligheden på fraflytningsdatoen i tidsrummet kl. 09.00 – 12.00 Nøglen skal være afleveret senest kl. 09.00 på kontoret Børglumvej 2, 8240 Risskov på fraflytningsdagen. Afleveres nøglen efter kl. 09.00 vil lejemålet blive synet den efterfølgende hverdag i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00.
Der er ikke adgang til boligen når nøglen er afleveret. Ønskes et andet synstidspunkt kan dette skriftlig aftales ved henvendelse på mail til: service@boerglumkollegiet.dk
Der synes kun på hverdage.

 
JA - NEJ Påkrævet

Såfremt du krydser af i ja-rubrikken og dermed indikerer, at du ønsker at være med til synet, skal dette aftales nærmere ved at du sender en mail herom til service@boerglumkollegiet.dk 
Ønsker du syn tidligere end på din fraflytnings dato, skal dette ligeledes aftales med vores servicekontor på mail: service@boerglumkollegiet.dk 
Du har jf. lejeloven krav på at være med til et syn, men det er ingen nødvendighed. Når synet er i gang, har du ikke mulighed for at rette op på evt. manglende rengøring eller lignende. I gennemsnit betaler kollegiets fraflyttere ca. kr. 300,00 for fejl og mangler ved et syn i forbindelse med fraflytningen. 
På syns datoen skal lejemålet være tømt, rengjort og klar til syn. Er der til lejemålet et kælderrum skal dette også være tømt. Efterladte effekter vil blive betragtet som affald og uden værdi. Effekter der efterlades vil blive bortskaffet på din regning. 

JA - NEJ Påkrævet

Lejemålet kan tidligst opsiges med 6 ugers varsel til den 1. eller den 15. i en måned – dog ikke 15. juli. 
Er nøglerne ikke afleveret på fraflytnings dagen vil du blive opkrævet et gebyr for om kodning/nye nøgler.

Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet

Du vil modtage en kopi af synsrapporten på den mail som du har oplyst.
Din flytteopgørelse vil blive sendte til dig hurtigst muligt, normalt 6 uger efter fraflytningsdagen.
Du accepterer med din underskrift at al korrespondance sker til samme mail.
Flere banker kræver at der oplyses ny adresse ved overførsel af penge. Det er derfor vigtigt af du oplyser ny adresse. 


Bankkonto vedrørende flytteopgørelse:

Påkrævet
Påkrævet
 

 

I forbindelse med din fraflytning er vi interesseret i at vide lidt mere om årsagen til din fraflytning. Det hjælper os til at sikre at Børglumkollegiet i fremtiden kan forsætte med at være et godt sted at bo og udvikle og forbedre kollegiets muligheder for at fastholde beboerne.


Jeg flytter fordi:

Jeg har afsluttet mit studie
Jeg flytter fordi min bolig er utidssvarende
Jeg skal studere videre i en anden by
Jeg flytter fordi min bolig er for dyr
Jeg har fundet noget andet at bo i
Jeg flytter sammen med kæreste/venner i en anden bolig
Andet

Udskriv og send til kontoret@boerglumkollegiet.dk. Tag evt. et billede af det udskrevne og send det. Ved opsigelse af dit lejemål får du en bekræftelse på mail. Såfremt du ikke modtager denne bekræftelse, er det udtryk for, at kontoret ikke har modtaget din opsigelse. Henvend dig i givet fald til kontoret pr. mail.