Studietjek Bilag 2

 

Hvilke eksaminer/prøver har du været oppe til.

Eksaminer og prøver, der er en del af f.eks. en årsprøve, skal ikke nævnes særskilt:

 
 
 

Har du fulgt den foreskrevne uddannelsesaktivitet, inden for de sidste 12 mdr.Du bedes redegøre for årsagen til, at du ikke eller kun delvist har fulgt den foreskrevne uddannelsesaktivitet:

 

Hvornår går du næste gang til eksamen/prøve:

 

 

Nedenstående udfyldes af uddannelsesinstitutionen: Ovenstående oplysninger om begyndelsestidspunktet og hidtidig eksamens/prøveaktivitet stemmer overens med uddannelsesinstitutionens registreringer i eksamensregistret. Hvis uddannelsen afsluttes på det forventede tidspunkt vil den resterende del af uddannelsen være gennemført på den normerede tid for denne del af uddannelsen. vil den resterende del af uddannelsen overskride den normerede tid for denne del af uddannelsen med år.