Nyt om vaskerierne

28/08-2018

Da printerne i vaskerierne stod for at skulle udskiftes, har vi valgt at indgå en aftale med Miele om en ny teknologi, som betyder, at man fremover får sit brugernavn og kodeord via sms. Systemet kan kun håndtere danske mobilnumre, hvorfor vi anbefaler at alle vore beboere får et dansk nummer. Der er lagt vejledning ud på hjemmesiden under menuen information.

Endvidere har vi indgået aftale med Jysk Kemi Service A/S om levering af et automatisk sæbedoseringssystem. Dette arbejder vi i øjeblikket på at få installeret. Det sker forventelig i løbet af første halvdel af september 2018. Alle produkter er svanemærket og sikrer dermed bedst mulig hensyntagen til personer med allergi. Ligeledes vil den automatiske dosering betyde, at en vaskemaskine vil forøge sin levelængde med ca. 3 år. En sidste, men ikke uvæsentlig fordel er, at der vil blive mere rent i vaskerierne, idet man ikke længere vil se sæbe og emballage ligge og flyde på maskiner og gulve.

 

Gå tilbage