Printer og kopimaskine er nu tilgængelig for beboerne.

13/06-2019

Vi har i dag opsat en printer/kopimaskine i læsesalen, som kan benyttes af kollegiets beboere mod betaling.

Priserne er som følger:   S/H A4: kr. 0,50   -   S/H A3: kr. 1,00   -   Farve A4: kr. 1,00   -   Farve A3: kr. 2,00

Betaling for benyttelse af printeren/kopimaskinen foregår på samme måde som ved betaling for benyttelse af vaskerierne - tælleren bliver aflæst månedligt og forbruget lægges på efterfølgende måneds husleje.

For at kunne benytte maskinen, skal den enkelte beboer oprettes som bruger. Dette gøres ved at man skriver til kontoret@boerglumkollegiet.dk og beder om dette og samtidig oplyser sit lejemålsnummer (findes på lejekontrakten) samt sit interessentnummer (findes på et af de papirer, der blev udleveret sammen med nøglen til værelset).

Man vil herefter få en kvitteringsmail på at man er oprettet som bruger af maskinen.

Når man er oprettet som bruger og skal benytte maskinen, skal man først aktivere denne. Dette gøres ved at man trykker på knappen med det orange lys. Herefter indtaster man sit interessentnummer og maskinen kan benyttes.

For ikke at genere de beboere, som benytter læsesalen, er det besluttet i beboerrådet, at maskinen kun må benyttes efter kl. 17.00 - eller hvis der ingen er i læsesalen.

 

Med venlig hilsen

Preben Tolstrup

Administrator

Gå tilbage