Adgang til printer / kopimaskine

Som beboer på Børglum Kollegiet, kan du blive oprettet som bruger af printeren / kopimaskinen i læsesalen. Du skal sende en mail med ønske om at blive oprettet som bruger til kontoret@boerglumkollegiet.dk

Mailen skal indeholde dit lejemålsnummer, som du finder på din lejekontrakt samt dit interessentnummer, som du fik udleveret på et stykke papir, da du fik din nøgle til dit værelse.

Når du er blevet oprettet, vil du modtage en mail herom fra kontoret. I denne mail vil stå den kode du skal bruge for at få adgang ti maskinens funktioner.

Priserne for at benytte maskinen er følgende:

S/H A4: kr. 0,50

S/H A3: kr. 1,00

Farve A4: kr. 1,00

Farve A3: kr. 2,00

Betalingen vil ske automatisk i forbindelse med næste måneds huslejeopkrævning.

For ikke at genere de beboere, som benytter læsesalen, er det besluttet i beboerrådet, at maskinen kun må benyttes efter kl. 17.00 - eller hvis der ingen er i læsesalen.

Når man er oprettet som bruger og skal benytte maskinen, skal man først aktivere denne. Dette gøres ved at man trykker på knappen med det orange lys, som herefter skifter til blå. Herefter indtaster man sin kode og maskinen kan benyttes. Maskinen er ikke forbundet til internettet, så der skal benyttes USB-stik, hvis man vil printe noget fra sin PC.