Bedre udnyttelse af A-kælderen.

16/02-2022

Traditionelt har festudvalget på Børglum Kollegiet stillet med et synerhold, som kontrollerede, at A-kælderen blev afleveret af beboerne i ordentlig stand efter et arrangement.

Det er imidlertid ikke muligt for festudvalget at stille med et synerhold i øjeblikket.

Konsekvensen heraf er, at ejendomsfunktionærerne syner A-kælderen efter et arrangement. Da ejendomsfunktionærerne ikke arbejder i weekenden, betyder dette, at der kun kan være et arrangement pr. weekend, da der bliver synet om mandagen efter et arrangement i weekenden.

På gårsdagens møde i Kollegierådet, blev denne problematik drøftet og vi blev enige om, at et synerhold ikke nødvendigvis skal bestå af medlemmer af festudvalget eller andre med betroede poster.

For at få en bedre udnyttelse af A-kælderen samt tilgodese beboerne bedst muligt i forhold til at kunne leje A-kælderen så ofte som muligt, blev det besluttet at vi vil forsøge at sammensætte et synerhold af boere på Børglum Kollegierne. Alle fra vore tre kollegier kan byde ind.

I forbindelse med at der synes efter et arrangement, skal lejeren af A-kælderen betale syneren for dennes arbejde med at tjekke det lejede lokale/lokaler. Prisen herfor er kr. 150,00 som betales direkte til syneren, så snart synet er udført. Man vil typisk gøre dette ved at overføre beløbet via MobilePay.

Der er behov for ca. 10 - 12 synere og interesserede bedes benytte kontaktformularen til kontoret her på hjemmesiden. 

 

Med venlig hilsen

Preben Tolstrup

Administrator

Gå tilbage