Genindkaldelse til beboermøde

28/02-2023

Kollegierådet på Børglum Kollegierne genindkalder til beboermøde, idet der ikke kom nok beboere til at man kunne være beslutningsdygtige til det oprindelige møde torsdag den 23.2.2023.

 

Det nye beboermøde afholdes på Egmont Studentergaard tirsdag den 14.3.2023 og der opfordres til større tilslutning denne gang.

 

Beboermødet er den demokratiske proces, som er med til at sammensætte Kollegierådet samt udvælge de to beboere, som sidder i Børglum Kollegiernes bestyrelse foruden de to bestyrelsesmedlemmer fra uddannelsesinstitutioner i Aarhus samt de to politisk udpegede medlemmer, som er en del af konstitueringen i forbindelse med seneste kommunalvalg.

 

 • Har du lyst til at præge i hvilken retning kollegiet skal gå fremadrettet?

 

 • Har du ideer til at gøre aktivitetsrummene bedre og sjovere?

 

 • Ønsker du bare mere medbestemmelse/viden om hvordan driften af kollegiet foregår?

 

 • Kunne du tænke dig erfaring med bestyrelsesarbejde?

 

Foreløbig dagsorden for mødet:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Kollegierådets beretning
 4. Administrationens beretning
 5. Godkendelse af kollegiets regnskab
 6. Godkendelse af kollegierådets regnskab
 7. Godkendelse af kollegiets budget 2023/2024 - herunder ny sammensætning og forhøjelse af huslejen
 8. Ændring af vedtægterne §6 stk. 4.
 9. Valg af kollegierådsmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Indkomne forslag
 12. Eventuelt

Forslag til behandling på mødet, skal sendes pr. e-mail til kollegieraadetbk@gmail.dk eller kollegierådets Facebookprofil senest torsdag den 9.3.2023 kl. 12.00

 

Med venlige hilsner

Kollegierådet Børglum Kollegierne

 

 

 

Gå tilbage