Harmonisering af tilbud, tjenester og opgaver m.v. i f.m. sammenlægning af kollegierne

20/05-2021

Hej alle

I forbindelse med sammenlægningen af Egmont Studentergaard og Børglum Kollegiet pr. 1.8.2021 er der behov for en række ændringer for at harmonisere og ensarte forskellige tjenester og opgaver. Dette har været drøftet mellem formændene for bestyrelserne, kollegierådet, beboerrådet og undertegnede. Der vil være både fordele og ulemper forbundet med harmoniseringen, men det er min opfattelse, at vi med denne harmonisering forbedrer tilbud og muligheder generelt for kollegierne. Vi sikrer en større grad af ensartethed samt en mulighed for alle om at få adgang til flest mulige faciliteter. Ligeledes er der ændret, så vi sikrer at der passes bedst muligt på lokaler og inventar på kollegierne. Overordnet set er det en forbedring for alle, men dog ikke helt uden få mindre ulemper.

 

 

 • Harmonisering af rengøringen som administrationen står for:
  • Traditionelt har der for mange år siden været ansat en fuldtids rengøringsassistent på Egmont Studentergaard. Tilbage fra denne tid er det blevet kutyme, at gangene ud for værelserne er blevet gjort rent af administrationen. Efter at den fastansatte rengøringsassistent er stoppet for år tilbage, har der været perioder, hvor der ikke er blevet gjort rent på gangene. Senere har der været forskellige rengøringsfirmaer inde over denne opgave. Nu er det så Hanne, som er ansat på Børglum Kollegiet, som har opgaven. Den er vanskelig at håndtere, da den er tidsmæssig krævende for én person. Ligeledes varetages denne opgave af beboerne på Børglum Kollegiet. Det er derfor besluttet, at fra den 1.8.2021 overtager beboerne på Egmont Studentergaard denne opgave, således at hvert køkken selv sørger for gangarealet ud for de værelser, som tilhører køkkenet. Hanne vil fortsat rengøre trappeopgange, indgangspartier ved hoveddørene, gangene i kælderen samt aktivitetslokalerne (musiklokaler, læsesal, bordtennis og billard). Hanne er på Egmont Studentergaard hver tirsdag hele dagen.

 

 

 • Opgradering og harmonisering af aktivitetslokaler:
  • Vi oplever, at aktivitetslokalerne på Egmont Studentergaard bliver benyttet til andet end de er tiltænkt, ligesom der bliver ødelagt ting i lokalerne. Vi har derfor besluttet at der skal indføres betaling på Egmont Studentergaard af samme størrelsesorden som på Børglum Kollegiet. Prisen for brug af musiklokalet, fitness, bordtennislokalet og billardlokalet kommer pr. 1.8.2021 til at koste kr. 150,00 pr. lokale som et engangsbeløb i den periode man bor på kollegiet. Flytter man internt, følger adgangen beboeren og ikke værelset. Der laves en rabatordning for køb af adgang til både bordtennis og billard til kr. 200,00. Bordtennislokalet er allerede istandsat og dette vil også ske for billardlokalet. På et senere tidspunkt vil der blive lavet et eget lokale for bordfodbold. Renoveringen af portnerboligen starter i år og herefter vil vi tage en etape om året, så vi formodentlig har et flot nyt fitnesscenter om ca. 3 år. Når dette er færdigt, vil der skulle betales samme pris for adgang, som for fitnesscentret på Børglum Kollegiet, hvor prisen p.t. er kr. 600,00. Til den tid vil fitness i kælderen blive nedlagt og lokalet vil blive brugt til et nyt aktivitetslokale for beboerne.

 

 

 • Benyttelse af Festsalen på Egmont Studentergaard og A-kælderen på Børglum Kollegiet:
  • Festsalen på Egmont Studentergaard er egentlig et fint lokale, men fordi der hidtil har været åben 24/7. er der ikke rigtig nogen, som tager ansvar for lokalet. Dette vil vi gerne have ændret, så det fremtræder mere indbydende. Vi har i regnskabsåret 2021/2022 lagt kr. 50.000,00 til forskønnelse/opgradering af festsalen. Endvidere vil vi gerne ændre status for festsalen, så det bliver på samme måde som på Børglum Kollegiet, hvilket sikrer at lokalet hele tiden fremstår rent og ryddeligt.

For både festsalens og A-kælderens vedkommende er det besluttet, at alle beboere på begge kollegier skal have adgang til at kunne booke hinandens festlokaler via hjemmesiden.

Vedr. A-kælderen på Børglum Kollegiet, blev det besluttet at fastholde priserne på kr. 500,00 for leje af selve salen. Tilkøb for benyttelse af storkøkken er ligeledes fortsat kr. 500,00. Depositum er uændret kr. 4.000,00.

Vedr. Festsalen på Egmont Studentergaard, ændrer den status, så den generelt er lukket med mindre man som beboer har købt sig adgang i forbindelse med et eget arrangement. I den forbindelse er det en regel, at arrangementet skal styres af den beboer, som booker lokalet samt at denne beboer skal være til stede under hele arrangementet. Det er ikke tilladt at leje lokalet i forbindelse med eksterne organisationer så som idrætsklubber, universitetsarrangement eller lignende. Festmont får fortrinsret til at booke specifikke dage et halvt år frem (ligesom festudvalget på Børglum Kollegiet vedr. A-kælderen), før perioden bliver lagt ud på hjemmesiden. Ligeledes vil det være muligt for repræsentanter for køkkenerne at lave arrangementer så som filmaftener. Dette vil kunne ske uden betaling, såfremt arrangementet er for alle kollegiets beboere.

Priserne for at booke festsalen blev fastsat til kr. 300,00 for leje af festsalen og kr. 2.500,00 i depositum. Der bliver oprettet booking- og betalingsmodul på hjemmesiden. Det blev ligeledes besluttet, at leje af festsalen sker efter samme princip som for A-kælderen. Lokalet lejes for 24 timer ad gangen og skal afleveres rengjort. For at sikre, at der er ryddet op og gjort rent, skal der laves et hold af ”synere”, som det er på Børglum Kollegiet, hvor festudvalget stiller med de såkaldte synere. Dette vil være en opgave for Festmont at stille med et hold af synere.

 

 

 • Harmonisering af benyttelse af mødelokalet på Børglum Kollegiet:
  • Mødelokalet på Børglum Kollegiet er et lokale med plads til max. 20 personer. I lokalet er en 82” skærm med tilslutningsmulighed for alle forskellige slags elektronisk udstyr. Der er ikke tuner i skærmen, så det er altså ikke et TV. Lokalet er godt til samling for studiegrupper. I lokalet er ligeledes 2 stk. whiteboards. Det blev besluttet, at beboere fra begge kollegier skal have ens mulighed for at booke dette lokale på hjemmesiden. Rent praktisk vil dette blive muligt i løbet af maj 2021, hvor alle beboere fra Egmont Studentergaard får lagt lokalet på deres nøgler. Husk at booke lokalet på hjemmesiden, så man ikke går forgæves. Der er ingen betaling for benyttelse af mødelokalet.

 

 

 • Harmonisering af benyttelse af saunaen på Børglum Kollegiet:
  • Det blev besluttet, at saunaen er åben for alle beboere på begge kollegier. Benyttelse af saunaen sker efter først til mølleprincippet og der er således ingen bookingmulighed. Rent praktisk vil dette blive muligt i løbet af maj 2021, hvor alle beboere fra Egmont Studentergaard får lagt adgang til omklædningsrum på deres nøgler.

 

 

 • Harmonisering af parkeringsregler på parkeringspladserne på begge kollegier:
  • Der er ikke 3-timers parkering ved brug af korrekt indstillet P-skive på Egmont Studentergaard (hvor der i øvrigt aldrig er givet en kontrolafgift). Det er målet at indføre samme regel på alle Børglum Kollegiets 3 parkeringspladser i grøn zone. Det blev besluttet at den 3-timers parkeringsmulighed ved brug af korrekt indstillet P-skive på den store plads langs ringvejen sløjfes. Samme spørgsmål vedr. parkeringspladserne ved Lille Børglum og buen ved hovedindgangen til Børglum Kollegiet vil blive taget særskilt op på et beboerrådsmøde.

 

 

I tilknytning til ovennævnte kan oplyses, at alle beboere på Egmont Studentergaard nu har nøgleadgang til hovedindgangene på Børglum Kollegiet. Ligeledes har beboerne på Børglum Kollegiet tilsvarende nøgleadgang til Egmont Studentergaard.

 

Alle aktivitetstilbuddene på Børglum Kollegiet kan bookes af alle beboere på begge kollegier via vores hjemmeside (benyt dit interessentnummer for at tilgå beboersitet). Eksempelvis er fitness åben for alle, der har købt sig adgang hertil for kr. 600,00 som engangsbeløb i den periode, man bor på et af kollegierne. Fitnessrummet er godt udstyret med maskiner fra TechnoGym.

 

 

Med venlig hilsen

 

Preben Tolstrup

Administrator

 

Gå tilbage