Indkaldelse til det årlige beboermøde / Invitaiton to the annual tenant meeting

15/03-2022

Kære beboere, [In English below]

 

Der indkaldes hermed til det årlige beboermøde.

Mødet afholdes tirsdag den 29. marts klokken 19.00 i A-kælderen. Den foreløbige dagsorden er som følger:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Kollegierådets beretning
4. Administrators beretning
5. Godkendelse af kollegiets regnskab for 2020/2021
6. Godkendelse af Kollegierådets regnskab
7. Forelæggelse af kollegiets budget for 2022/2023
8. Valg af formand og næstformand i henhold til Børglum Kollegiernes vedtægter §2 stk. 2, samt øvrige kollegierådsmedlemmer
9. Valg af revisor
10. Indkomne forslag
11. Evt.


Forslag, der ønskes tilføjet til dagsordenen og behandlet på mødet, skal være Kollegierådet i hænde senest torsdag den 24. marts 2022. Disse bedes sendt til kollegieraadetbk@gmail.com. Benyt venligst samme adresse til eventuelle spørgsmål eller andre forespørgsler. Vel mødt til alle interesserede!


Evt. forslag samt budgettet vil blive udsendt senere.


De venligste hilsner,

Kollegierådet


PS: Hvis der er udvekslingsstuderende på jeres gange, der har interesse i mødet, opfordrer vi til, at I hjælper dem med at forstå dagsordenen.


******************************************************************************

Dear tenants,


You are hereby invited to the annual tenant meeting. The meeting is going to be held on Tuesday the 29th of March at 19:00 in the A-basement. You can see the Danish version of the provisional meeting agenda at the top of the letter. We recommend that you ask people from your floor about any items which you fail to understand.


In case you wish to add another item to the agenda you will need to send this to the dormitory committee no later than Thursday the 24th. Please use the email kollegieraadetbk@gmail.com. We kindly ask that you use the same email if you have any other questions or wish to contact the dormitory committee in general. The budget and proposals will be released later.


With kind regards,

The dormitory committee

Gå tilbage