Sidste nyt om overgangen fra Stofa til Vios.

09/02-2023

 

I fortsættelse af tidligere udmelding om overgangen fra Stofa til Vios, har vi nu haft mulighed for at undersøge yderligere.

Vedr. Egmont Studentergaard er der ingen ændringer, idet Stofa fortsat leverer TV-signal på denne adresse.

Vedr. Børglum Kollegiet forholder det sig anderledes. Her er vi overgået til Vios fra Stofa. Da vi selv ejer vores anlæg på vore matrikler, ville vi kunne skifte udbyder af TV-signal som vi ønsker. Imidlertid har Stofa ikke infrastruktur i jorden ved Børglum Kollegiet. Etablering af nyt netværk fra Stofa vil koste kr. 150.000 i anlægsudgifter og et betragteligt beløb for at benytte dette netværk. Derfor anser vi ikke denne løsning som gangbar.

Vi har hørt fra enkelte køkkener på Børglum Kollegiet, at man ikke kunne hente kanalerne ind ved en fornyet kanalsøgning. Dette skyldes, at det TV-signal, som leveres igennem coaxkablet til stikket i væggen i køkkenerne hidtil har været leveret både analogt og digitalt af Stofa. Vios kan kun levere digitalt og kun den lille TV-pakke. Dette betyder, at man kan risikere at have et fjernsyn, som ikke kan håndtere det digitale signal - altså at fjernsynet er for gammelt.

Vi har i dag haft besøg af en tekniker fra Vios, som har skiftet filtre i skabene i blokkene, hvilket har ændret frekvensen på signalet. Det er muligt at dette vil have en positiv effekt og man opfordres til at lave en fornyet kanalsøgning.

Vios kan som nævnt ikke levere den store TV-pakke igennem coaxkablerne. De kan kun levere den store TV-pakke hvis man laver en aftale med YouSee om køb af en app. Vi kan som udlejere ikke indgå sådanne aftaler, da de fjernsyn, der er i køkkenerne ikke tilhører kollegiet, men er beboernes ejendom.

På sigt er det nok tvivlsomt om der overhovedet vil blive leveret TV-signal via coaxkablerne. Det forventes at der indenfor en overskuelig tid alene vil blive leveret TV-signal via internettet i form af streaming. Dette er en vurdering i forhold til den udvikling man har kunnet følge de seneste år. Vi følger fortsat udviklingen og vil informere, så snart der er nyt herom.

 

Med venlig hilsen

Preben Tolstrup

Administrator

Gå tilbage